Tramadol werking

Wat is Tramadol?

Tramadol is een morfine-achtige pijnstiller (opiaat), hoe sterk deze werkt hangt af van de dosering. Tramadol wordt voorgeschreven als paracetamollen en andere (onstekingsremmende) pijnstillers niet meer werken. Het medicijn zorgt ervoor dat pijnsignalen niet of minder goed in de hersenen aankomen, dit werkt bij Tramadol een stuk sterker dan bij pijnstillers zoals een paracetamol. De werkzame stof Tramadol zit in de volgende producten: Tramal, Tramadol, (merkloos), Tramagetic, Zaldiar, Tramadol/Paracetamol. Tramadol is in Nederland ook online te koop.

Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

 • Tramadol wordt vooral voorgeschreven bij:
 • Zenuwpijnen zoals aangezichtspijn;
 • Pijn na operaties of hevige verwondingen;
 • Pijn bij ernstige aandoeningen;
 • Reumatische pijnen (artritis of astrose);
 • Hevige migraine;
 • Seksuele stoornissen (voortijdige zaadlozing).

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Ook bij andere hevige pijnen (bijvoorbeeld bij ziektes) die niet overgaan door gebruikelijke pijnstillers, wordt Tramadol wel eens voorgeschreven.

Hoe gebruikt u Tramadol?

Tramadol is te gebruiken in de vorm van gewone capsules (innemen met een glas water, niet kauwen), als oplostabletten (oplossen in een glas water, goed roeren en opdrinken), bruistabletten (oplossen in een glas water en opdrinken), zetpillen (pil bevochtigen en anaal inbrengen) of als druppels (druppels in glas water). Gebruik het middel altijd zoals voorgeschreven door uw arts of apotheker.

Op internet zijn genoeg filmpjes en instructies te vinden over hoe u bijvoorbeeld een zetpil toedient. Tramadol is niet bedoelt voor kinderen onder de 12 jaar. Bij ouderen die ouder zijn dan 75 jaar kan de werking van Tramadol later pas intrede. Daarom wordt geadviseerd om de tijd tussen doseringen te vergroten.

Dosering

Neem het medicijn altijd in zoals uw arts of apotheker heeft voorgeschreven. Tramadol is te verkrijgen in verschillende doseringen/sterktes (50,100,150 of 200 mg). Uw arts of apotheker bepaalt welke dosering u in dient te nemen en wat bij uw pijn het beste helpt. Capsules, druppels en bruis- en oplostabletten werken binnen één uur. Zetpillen meestal binnen twee tot drie uur. De werking houdt zes tot acht uur aan.

Het maakt niet uit wanneer u het medicijn inneemt, wel is het verstandig de doseringen steeds op dezelfde tijdstippen te nemen en niet steeds te wachten tot de pijn terugkeert. Neem niet meer dan 400 mg per dag, tenzij anders voorgeschreven. Het maakt ook niet uit hoe lang u Tramadol slikt. Als u het medicijn enkele maanden lang slikt bestaat er echter wel de kans dat uw lichaam als het ware gewend raakt aan de inname, en u het medicijn alleen geleidelijk kunt afbouwen.

Bijwerkingen

Hoewel dit medicijn een prettig gewenst effect heeft, kan het ook bijwerkingen met zich meebrengen. Mochten deze ernstig zijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker. De volgende bijwerkingen komen meestal voor:

(Soms: bij 1 tot 3 op de 30 mensen)

 • Sufheid, slaperigheid en duizeligheid. Vaak ook een trager reactievermogen. Ga rustig liggen of probeer te slapen. Vermijd zware werkzaamheden;
 • Misselijkheid, soms gepaard met braken;
 • Draaierige hoofdpijn.

(Zelden: bij 1 op de 10 mensen)

 • Verstopping van de darmen (obstipatie). Drink hierbij genoeg en raadpleeg uw arts of apotheker;
 • Een droge mond. Hierdoor kunt uw gaatjes in het gebit krijgen; drink genoeg. Ga eventueel vaker naar uw tandarts voor controles als u dit medicijn langdurig gebruikt;
 • Duizeligheid bij het opstaan. Dit gaat na enkele dagen vanzelf over. Het lichaam moet wennen aan het medicijn.
  Jeuk en irritatie van de huid. Deze klachten zijn vaak het gevolg van overgevoeligheid van de huid;
 • Overmatig zweten. Dit is niet gevaarlijk.

(Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Moeite bij het plassen. Als u hier last van heeft is een ander medicijn vaak geschikter voor u. Raadpleeg uw arts of apotheker.
 • Wazig zien.

Stop direct met het innemen van Tramadol en raadpleeg uw arts als u last heeft van:

 • Ernstige psychische klachten zoals waanbeelden en verwardheid;
 • Epileptische aanvallen. Dit kan op zijn plaats weer een hartaanval veroorzaken;
 • Moeite bij het ademhalen. Dit treedt vaak alleen op bij een hoge dosering van Tramadol, maar als u al een luchtwegaandoening heeft kan dit vaak voorkomen;
 • Slaap-apneu: een korte stilstand van het ademhalen bij het slapen;
 • Moeite met praten en de hik.


Nu Tramadol kopen zonder recept »