Tramadol gebruik

Hoe bewaart u dit middel?

Houdt Tramadol altijd buiten het bereik van kleine kinderen. Het heeft de voorkeur om Tramadol in de originele verpakking op kamertemperatuur te bewaren (ongeveer 25 graden). Gebruik het medicijn niet als de houdbaarheidsdatum hiervan verstreken is (de houdbaarheidsdatum is te vinden op de verpakking van het medicijn, na ‘exp’, er staan een maand en een jaartal vermeld).

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit medicijn is tramadolhydrochloride. In de kern van de capsule bevinden zich de stoffen: lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E572), microkristallijne cellulose (E460i), natriumzetmeelglycolaat en polyvidon K30. In de wand van de capsule bevinden zich de stoffen gelatine (E441) en titaandioxide (E171).
En in de capsule-bedrukking bevinden zich de stoffen : ijzeroxide (E172), schellak (E904), siliconen-antischuim en soja-lecithine. Als u allergisch bent voor een van deze stoffen is het vanzelfsprekend niet verstandig dit medicijn te gebruiken.

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Voor mensen met een hartaandoening is het niet verstandig gebruik te maken van Tramadol, overleg dit met uw arts. Over het gebruik van Tramadol in combinatie met zwangerschap is te veel onbekend. Overleg hierover met uw arts. Gebruik Tramadol niet vlak voor de bevalling (3 maanden) hierdoor kan het kind moeite krijgen met ademhalen of hevige ontwenningsverschijnselen vertonen.

U kunt dit medicijn alleen voor een korte periode (enkele dagen) gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Als u dit medicijn echter voor een langere periode gebruikt en tegelijkertijd borstvoeding blijft geven, kan het kind ademhalingsproblemen krijgen.

Laat het uw arts of apotheker weten als u:

  • Een verminderde leverwerking heeft. Dan wordt uw dosering aangepast;
  • Afkickt van een drugs-, of alcoholverslaving;
  • Last heeft van epileptie.

Tramadol heeft een wisselwerking met andere medicijnen. Tramadol in combinatie met andere medicijnen met een gele stikker er op (die dus ook het zicht verminderen en de rijvaardigheid verslechteren) versterken elkaar, zo wordt de rijvaardigheid dus nog slechter. Bij medicijnen tegen anitdepressie ( o.a. citalopram, duloxetine, escitalopram, fenelzine, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, tranylcypromin, venlafaxine en vortioxetine en het medicijn tegen te snelle zaadlozing dapoxetine) kan een ernstig syndroom optreden (het serotoninesyndroom).

Ook kunt u Tramadol niet combineren met het innemen van Naltrexon, dit medicijn gaat de werking van Tramadol tegen. Naltrexon wordt dan ook gebruikt om een overdosis Tramadol tegen te gaan. Dit medicijn wordt ook gebruikt om alcoholverslaving te verhelpen, mensen die Naltrexon innemen moeten er dan ook op bedacht zijn dat Tramadol een mindere werking heeft. Ook de pijnstillers Pentazocine, buprenorfine, nalmefeen en nalbufine gaan de werking van Tramadol tegen.

Verder kan Tramadol niet samen met verschillende medicijnen tegen hiv. Als u een van bovenstaande medicijnen gebruikt, maar toch Tramadol wilt of moet innemen, overleg dan met uw arts of apotherker over de juiste dosering e.d. Ook als u twijfelt over het gebruik van een medicijn in combinatie met Tramadol kunt u altijd contact opnemen met uw arts of apotheker.

Tramadol en deelname verkeer

U mag de eerste twee weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Dit is gevaarlijk vanwege de bijwerkingen van Tramadol (sufheid, duizeligheid, vermoeidheid). Na de eerste paar weken is uw lichaam gewend aan het effect van het medicijn en kunt u weer aan het verkeer deelnemen.

Drink geen alcohol of beperk het drinken ervan zo veel mogelijk. Door Tramadol te gebruiken reageert uw lichaam veel sterker op de alcohol dan normaal. Ook versterkt alcohol de bijwerkingen (sufheid, hoofdpijn).
Verder mag u met Tramadol wel alles eten zoals u gewend bent.

Kunt u zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u Tramadol voor korte duur heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen met het gebruiken hiervan. Heeft u echter langer gebruik gemaakt van het medicijn (meerdere weken tot maanden) is het beter om het langzaam af te bouwen. U kunt dan namelijk last krijgen van ontwenningsverschijnselen. In het ergste geval kan uw lichaam verslaafd raken aan Tramadol en kunt u bijna niet meer zonder dit middel.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u last heeft van de volgende ontwenningsverschijnselen: diarree of last van de darmen, een onrustig gevoel, hartkloppingen of hartpijn, koorts, overmatig zweten, rillen, veel niezen, verliezen van de eetlust, hoofdpijn of migraine, misselijkheid en pijnen in de borst.

Wat moet u doen als u een dosis bent vergeten?

  • Slikt u Tramadol vier keer per dag Tramadol en het meer dan één uur duurt voordat u normaal de volgende dosis gaat slikken, neem de dosis dan alsnog in. Mocht het minder dan één uur duren voordat u de volgende dosis moet innemen, sla de vergeten dosis dan over;
  • Als u Tramadol drie keer per dag slikt en het meer dan twee uur duurt voordat u normaal de volgende dosis gaat slikken, neem de dosis dan alsnog in. Als het minder dan twee uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen, sla de vergeten dosis dan over;
  • Als u Tramadol twee keer per dag slikt en het meer dan vier uur duurt voordat u normaal de volgende dosis gaat slikken, neem de dosis dan alsnog in. Als het minder dan vier uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen, sla de vergeten dosis dan over;
  • Als u Tramadol keer één per dag slikt en het meer dan acht uur duurt voordat u normaal de volgende dosis gaat slikken, neem de dosis dan alsnog in. Als het minder dan acht uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen, sla de vergeten dosis dan over.

Wat moet u doen bij een overdosis van dit middel?

Bij een overdosis van het medicijn moet u contact opnemen met uw arts, apotheker of dichtstbijzijnde spoedeisende hulp. Meestal wordt u dan geadviseerd even te gaan liggen en de volgende dosis gewoon volgens het voorschrift te nemen. Heeft u echter een te hoge dosis ingenomen (waarbij de volgende bijwerkingen kunnen optreden: vernauwing van de pupillen, braken, daling van de bloeddruk, versnelde hartslag, flauwvallen, verstoord bewustzijn tot coma, epileptische aanvallen, ademhalingsproblemen of een stokkende ademhaling.) dan wordt u meestal het middel Naltrexon voorgeschreven, of moet u in het ergste geval naar het ziekenhuis gebracht worden.


Nu Tramadol kopen zonder recept »