Bijwerkingen Tramadol

Tramadol is een zeer krachtige pijnstiller die wordt gebruikt voor de behandeling van zenuwpijnen, pijn aan de gewrichten of de pijn na het ondergaan van een operatie. Deze behoort tot de groep van de morfine-achtige medicijnen en opiaten. Tramadol wordt gebruikt als andere pijnstillers zoals paracetamol niet meer helpen bij ernstige pijnen. Deze pijnstiller is enkel en alleen op voorschrift verkrijgbaar.

Wanneer mag men Tramadol niet gebruiken?

 • Bij een allergie aan volgende stoffen die in het geneesmiddel zitten verwerkt: tramadolhydrochloride, calcimenmwaterstoffosfaatdihydraat(E341), magnesimenmstearaat (E470b), hydroxypropylcellmenlose(E463) en watervrij colloïdaal silicimenmdioxide (E551);
 • In geval van alcoholvergiftiging of gebruik van andere psychotrope geneesmiddelen;
 • Als men ook MAO-remmers neemt (antidepressiva);
 • Bij epilepsie en aanvallen;
 • En zeker niet gebruiken als vervangmiddel van drugs want Tramadol kan ook verslavend zijn.

Wanneer moet men advies vragen aan de dokter of men Tramadol mag nemen?

 • Als men een andere pijnstillerverslaving heeft;
 • Als men dikwijls flauwvalt of last heeft van bloeddrukval;
 • Als men een nieraandoening heeft;
 • Als men een leveraandoening heeft;
 • Als men problemen heeft met ademen zoals kortademigheid;
 • Als men epilepsie heeft en nog steeds regelmatig aanvallen heeft;
 • Als men last heeft van overmatig zweten of als men zich in een toestand van shock bevindt;
 • Als men aan een bepaalde hersenziekte lijdt of vocht heeft in de hersenen.

Wanneer men denkt één van voorgaande aandoeningen of ziektes heeft, dient men advies van de dokter te vragen voor men Tramadol inneemt. Normaal zal de behandelende geneesheer op de hoogte zijn van de toestand waar men zich in bevindt en zal hierdoor zijn behandeling aanpassen.

Verminderde werking van Tramadol in combinatie met andere geneesmiddelen

De werking van Tramadol kan verminderen als men Tramadol inneemt met medicijnen die volgende stoffen bevatten:

 • Andere pijnstillers met de stoffen Bmenprenorfine, nalbmenfine of pentazocine;
 • Medicijnen tegen misselijkheid die de stof Ondansetron bevat;
 • Geneesmiddelen voor epilepsie met Carbamazepin.

Verboden Tramadol te nemen als men MAO-remmers neemt. MAO-remmers zijn geneesmiddelen voor de behandeling van depressie of antidepressiva.

bijwerkingen tramadol

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de bijwerkingen!

De combinatie van Tramodol met eten of alcoholverbruik

Als men Tramadol dient te nemen kan men beter geen alcohol verbruiken tijdens de behandeling. Alcohol heeft een negatieve invloed op de behandeling en versterkt de werking van het geneesmiddel wat tot ernstige bijwerkingen kan lijden. Een inname van voedsel of eten heeft geen invloed en geen effect tijdens de behandeling van Tramadol. Men kan alles eten in combinatie met deze medicatie. Enkel opletten met voedsel waar alcohol in zit.

De combinatie Tramadol met zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Hier dient men advies te vragen aan de behandelende geneesheer of men Tramadol mag nemen tijdens de zwangerschap of als men borstvoeding geeft. Maar het is af te raden om dit tijdens de borstvoeding in te nemen, aangezien deze medicatie ook een stukje wordt doorgegeven via het voeden aan de baby. Voor gebruik van Tramadol tijdens de zwangerschap is er geen informatie bekend over mogelijke bijwerkingen of lichamelijke klachten.

De combinatie Tramadol en rijden

Door het gebruik van Tramadol kan men suf of duizelig worden. Daarom is het af te raden om te rijden. Men zou een ongeluk kunnen veroorzaken.

De combinatie Tramadol en gebruik van machines

Hier geldt hetzelfde als bovenstaande. Door de Tramadol kan men suf en duizelig worden en daarom is het gebruik van machines af te raden.

Bijwerkingen bij inname van Tramadol en gebruik van andere geneesmiddelen

Voorzichtigheid is geboden als men de volgende geneesmiddelen samen met Tramadol neemt omdat er bijwerkingen kunnen optreden.

 • Bij gebruik van antidepressiva of antipsychotica in combinatie met Tramadol kunnen stuipen of oncontroleerbare spierspasmen veroorzaken;
 • Bij gebruik van slaapmiddelen of kalmeringsmiddelen in combinatie met Tramadol kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken;
 • Bij gebruik van geneesmiddelen die het bloed verdunnen in combinatie met Tramadol kunnen bloedstollingsproblemen veroorzaken of bloedingen.

De bijwerkingen van Tramadol

Deze bijwerkingen kunnen voorkomen bij het gebruik van Tramadol en hierbij is het raadzaam om direct de behandelende arts in te lichten. er is een onderscheid gemaakt tussen de bijwerkingen die vaak, soms of zelden voorkomen. Vaak wil zeggen dat dit voorkomt bij één op tien personen.

Aandoeningen aan het hart of aan de bloedvaten
Soms: hartkloppingen, versnelde hartslag, een gevoel van zwakte.
Zelden: trage hartslag, stijgende bloeddruk.

Voedings- en stofwisselingproblemen
Zelden: een verlaging van het bloedsuikergehalte.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel
Vaak: duizelig, hoofdpijn, slaperig zijn.
Zelden: jeuk, trillingen, vertraagde ademhaling, epilepsie, spasmen van de spieren, gevoelloosheid van ledematen, tintelingen, geen eetlust hebben.

Psychische stoornissen
Zelden: hallucinaties, in de war zijn, slapeloosheid, angst krijgen.

Oogaandoeningen
Zelden: wazig zien.

Ademhalingsaandoeningen
Zelden: kortademigheid.

Stoornissen aan de maag of darmen
Zeer vaak: zich ziek voelen.
Vaak: verstopping, last heben van een droge mond.
Soms: een gevoel van braken, misselijkheid, een opgezwollen gevoel, diarree.

Huidaandoeningen
Vaak: zweten.
Soms: jeuk en huiduislag.

Aandoeningen aan de lever of gal
Zelden: een stijging van de leverwaarden.

Nieraandoeningen
Zelden: minder plassen dan normaal, pijn bij het plassen.

Algemene aandoeningen
Vaak: gevoel van vermoeidheid.
Zelden: allergische reacties.

Als men één van deze bijwerkingen heeft is het dus aanbevolen om de arts te raadplegen

Wat moet men doen als men te veel Tramadol heeft genomen?

Als men per ongeluk een tweede dosis heeft genomen kan dit normaal geen kwaad. Als men per ongeluk een heel hoge dosis heeft genomen en men wordt misselijk, krijgt een bloeddrukdaling, men valt flauw, verlies van bewustzijn tot zelfs coma kunnen optreden. Hier onmiddellijk een arts te raadplegen en in de ernstigere gevallen onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan.

Wat moet men doen als men een dosis Tramadol heeft vergeten in te nemen?

De pijn zal helaas terugkomen als men de behandeling van Tramadol onderbreekt. Normaal gezien zijn er geen effecten als men één keer een dosis vergeet. Men hoeft deze dosis ook niet in te halen.

Hoe lang moet men Tramadol innemen?

In samenspraak met de arts zal worden beslist hoe lang men dit geneesmiddel mag en kan gebruiken. Als men deze medicatie langer dient te gebruiken zal de arts dit voorschrijven met onderbrekingen. Langdurig gebruik van Tramadol kan leiden tot lichamelijke of psychologische afhankelijkheid en verslaving. Daarom moet men uiterst voorzichtig zijn als men deze medicatie dient te nemen.